SESAM användarenkät för labinfrastrukturer - 7 snabba frågor om utmaningar och erfaranheter

5 - 10 minuters enkät

Bakgrund - Vad är SESAM?

Projektets mål är att ta fram en nationell praxis i en handbok för de organisationer och individer som driver infrastrukturer hos akademi och institut som är öppna för externa användare. Handboken ska hjälpa bl.a. föreståndare, administratörer och jurister att hantera och sänka administrativa och organisatoriska barriärer för tillgängliggörande av infrastrukturen för användare utanför den "egna" organisationen. Se www.sesamprojektet.se för mer info.

Dina svar kommer att vara anonyma. De kan bara ses av projektets arbetsgrupp, vi anonymiserar rapporter baserade på svaren och vi kommer aldrig delge information som hänvisar till enskilda organisationer eller infrastrukturer.

Om du vill få information om projektets resultat kan du ange e-mail i feedback fältet längst ner på sidan

1. Organisation

Vilket företag eller organisation representerar du eller jobbar du för? Informationen är konfidentiell och delas endast i arbetsgruppen.

2. Affärsområden

Vilka affärsområden är ni verksamma inom? Om du inte känner att något passar, så skriv under "Övrigt".

3. Mediator

Är ni en mediator? Dvs engagerar ni ibland externa infrastrukturer tilllsammans med egen kompetens för att sälja ett paketerat erbjudande?

4. Användarvolym

Hur många olika externa labbinfrastrukturer använder ni vanligtvis i verksamheten?

 Ange heltal
På universitet eller högskolor
Forskningsinstitut (t.ex. RISE, SWERIM, etc.)
Övriga komersiella

5. Typer av infrastruktur

Finns det några specifika typer av infrastrukturer som ni använder?

6. Hinder

Vänlligen ranka hur problematiska aspekterna nedan är när ni engagerar akademiskt baserade infrastrukturer.

 Inga problem
SvårtMindre hinder
BesvärandeSvårt
OmöjligtInte aktuellt
Synlighet och tillgång
Hur synliga är infrastrukturer? Hur lätt får man reda på hur man kommer in på dem?
Avtal och beställning
Hur enkelt är det att arrangera avtal/ramavtal med infrastrukturer? Hur enkelt är det att beställa tjänster när man väl har det på plats?
Sekretess
Har ni problem med NDA? Är hantering av sekretess ett hinder?
Schemaläggning och transparens
När man väl har tillgång, är schemaläggningen ett problem? Är infrastrukturerna transparenta med sina rutiner?
Support och träning
Får ni tillräckligt med support och/eller träning av infrastrukturen?
Resultat
Är redovisningen av och tillgången till resultat problematisk?
Remote access
Om ni vill använda remote access, är det i regel möjligt?
Egen personal i infrastrukturen
Har ni problem kopplat till att egen personal är aktiv i infrastrukturen?

7. Positiva erfarenheter och best practice

Om du har positiva erfarenheter som du vill sprida som praxis, "best practice", är vi jättetacksamma om du berättar nedan. Som vanligt är det bara projektgruppen som får se vad du skriver nedan.

Detta är mycket värdefull information för oss när vi ska arbeta med att rekommendera lösningar.

Feedback och annat

Tycker du vi behöver ändra hur vi arbetar? Har du annat du vill tala om? Vill du kontaktas om resultatet av arbetet, eller vara med och syna handboken?
Lämna i så fall kommentarer eller e-mail nedan.

Som vanligt är texten nedan konfidentiell inom arbetsgruppen. Vill du tala med oss så kan du kontakta oss via hemsidan.