1.
Hur gammal är du?
2.
Vad anser du om innehållet i passet?
 Väldigt dåligt innehållDåligt innehållGodkänt innehållBra innehållMycket bra innehåll
3.
Vad anser du om infosök-lärarnas insatser under passet?
 En mycket dålig insatsEn dålig insatsEn godkänd insatsEn bra insatsEn mycket bra insats
4.
Tycker du att någonting saknas under detta pass?
5.
Vilka förväntningar hade du inför detta pass?
6.
Övriga kommentarer: