SESAM "provider" enkät för labinfrastrukturer - utmaningar och lösningar

Denna enkät kan fyllas i av föreståndare och med fördel tillsammans med en person från SESAM som utför intervju gemensamt. Om man har tänkt igenom frågorna lite innan är det inte meningen att det ska ta mer än ca 20 minuter.

Bakgrund - Vad är SESAM?

Projektets fokus är i första hand ”öppen labinfrastruktur”, med detta menas infrastrukturer som är öppna för användning av parter som är externa för den/de organisation(er) som driver dem. Man avser främst laboratoriebaserad infrastruktur av relevans för eller relaterad till material-, ingenjörs- och livsvetenskaper, samt de infrastrukturer som ingår i EU:s definition av s.k. "technology infrastructures"[1]. Majoriteten av dessa finns under myndigheters regi (till exempel vid läroverk), och vissa drivs av delvis statligt ägda institut eller företag.

Gemensamt är att staten och statliga regelverk till stor del styr hur labinfrastrukturerna kan drivas. Projektet har etablerats för att hjälpa dessa infrastrukturer med att lösa eller sänka trösklar för långsiktiga utmaningar som påverkar alla sådana infrastrukturer oavsett värdstruktur eller organisatorisk form.

I korthet: Projektets mål är att ta fram en nationell praxis beskriven i en handbok för de organisationer och individer som driver dessa infrastrukturer. Handboken ska hjälpa bl.a. föreståndare, administratörer och jurister att hantera och sänka administrativa och organisatoriska barriärer för tillgängliggörande av infrastrukturen för användare utanför den "egna" organisationen.

[1] Projektet behandlar inte biobanker och register med humandata eller beräkningsinfrastruktur. Arbete för att tillgängliggöra sådana infrastrukturer pågår redan inom Genomic Medicine Sweden (GMS) och inkluderas därför inte här. Beräkningsinfrastruktur omfattas inte av projektets målsatta tillgänglighetsproblematik. För definition av “technology infrastructures”, se https://ec.europa.eu/info/publications/technology-infrastructures_en

Mer information - hur är enkäten upplagd?

Klicka nedan för att visa mer information

Konfidentialitet - vad händer med mina svar?

Klicka nedan för att visa mer information