1.
Hur gammal är du?
2.
Vad anser du om innehållet i passet offentligsrättsliga databaser?
 Väldigt dåligt innehållDåligt innehållGodkänt innehållBra innehållMycket bra innehåll
3.
Hur bra tycker du exempel och annat material under passet anknyter till kursen Offentlig rätt?
 Väldigt liten anknytningLiten anknytningNågorlunda anknytningBra anknytningMycket bra anknytning
4.
Vad anser du om infosök-lärarnas insatser under passet offentligrättsliga databaser?
 Mycket dålig insatsDålig insatsGodkänd insatsBra insatsMycket bra insats
5.
Skulle du vara intresserad av att erbjudas ett digitalt uppsamlingstillfälle som alternativ till de fysiska passen?
6.
Kommentarer: