LU

  

 

Självvärdering av klinisk handledning

the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire

 

Detta formulär syftar till självvärdering av din kliniska handledning av läkarstudenter. Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som du anser bäst motsvarar ditt agerande som klinisk handledare generellt.

 

 

 

 

1.
Jag demonstrerar kontinuerligt hur man utför kliniska uppgifter
2.
Jag skapar tillräckligt med möjligheter för studenter att observera mig
3.
Jag anstränger mig för att vara en rollmodell för studenterna
4.
Jag ger användbar återkoppling under eller omedelbart efter att jag observerat studenter under patientmöten
5.
Jag anpassar min handledning till studenters nivå av kunskap och erfarenheter
6.
Jag erbjuder tillräckligt med möjligheter för studenter att utföra uppgifter självständigt
7.
Jag ber studenter att förklara varför de väljer att utföra en uppgift på ett visst sätt
8.
Jag ställer frågor som syftar till att utforska och öka studentens förståelse
9.
Jag uppmuntrar studenter att formulera egna målsättningar för sitt lärande
10.
Jag ger återkoppling på hur studenten kan nå sina mål
11.
Jag bidrar till att skapa en ett tryggt handledningsklimat
12.
Jag visar att jag är genuint intresserad av studenterna.
13.
Jag visar att jag respekterar studenterna.
14.
Exempel på mina styrkor som handledare:
15.
Detta vill jag utveckla som handledare:
16.
Är den typ av autonomistödjande handledning som påståendena bygger på tillämpbar eller inte tillämpbar i de miljöer du arbetar? Motivera varför: