1.
Hur gammal är du?
2.
Vad anser du om innehållet i den här undervisningen (FastighetSök)?
 Väldigt dåligt innehållDåligt innehållGodkänt innehållBra innehållMycket bra innehåll
3.
Hur bra tycker du exempel och annat material under passet anknyter till kursen allmän förmögenhetsrätt?
 Väldigt liten anknytningLiten anknytningNågorlunda anknytningBra anknytningMycket bra anknytning
4.
Hur tycker du att undervisningen kan förbättras?
5.
Vad anser du om infosök-lärarnas insatser under detta pass?
 En mycket dålig insatsEn dålig insatsEn godkänd insatsEn bra insatsEn mycket bra insats
6.
Övriga kommentarer?