Egenuppföljning 2024

 

Med denna enkät kan organsationer utvärdera hur man ligger till i sitt arbete med digitala möten.

Enkäten följer REMM-metodens 10-steg för ett systematiskt förbättringsarbete, med tre frågeställningar för varje steg.

Frågorna är ställda som påståenden och man bedömer hur väl de överensstämmer med läget i den egna organisationen på en skala från ett (lite/ej väl) till fem (mycket/väl).

För varje steg så finns det möjlighet att kommentera. 

Egenuppföljningen är ett sätt att identifiera områden där man kan stärka sitt egna arbete med digitala möten.      

Läs mer om REMM och tiostegsmetoden på remm.se. I enkäten så kan man få en beskrivning av det aktuella steget genom att klicka på rubriken.

En beskrivning av steget öppnas då i en separat flik i webbläsaren, så man lämnar inte enkäten då man klickar på länken. 

För frågor kontakta Per Schillander på Trafikverket: per.schillander@trafikverket.se eller Peter Arnfalk på peter.arnfalk@remm.se

Ni kan skapa en kopia av ert eget enkätsvar och ladda ner den när ni har besvarat enkäten. 
 
Enkätverktyget SUNET Survey är en molntjänst. Servern står i Växjö.

Datatrafiken mellan klient och server är krypterad (om https är aktiverat).
Systemet uppfyller GDPR. Personuppgiftsbiträdesavtal finns.

 

 

1.
Vad heter du?
2.
Vilken myndighet svarar du för?

1. Lägesbeskrivning  (klicka här för att läsa mer om Steg 1)

Hur väl stämmer följande påståenden (0: inte alls, 5: helt och hållet)  

3.
Vi vet vilka möten och andra ärenden som genererar mest resande i vår organisation.
4.
Vi har undersökt hur våra digitala möten upplevs och hur väl de fungerar.
5.
Vi vet hur mycket våra möten, evenemang och andra aktiviteter kostar organisationen.
6.
Kommentar. Här får ni gärna förklara, ge exempel och/eller berätta om ni vill få stöd i dessa frågor.