Intressentanalys för att undersöka hur höjddata används av olika aktörer och se vilka behov som finns vid framtagandet av nationella specifikationer för höjddata.

Intressentanalysen görs inom Smart built environment projektet Nationella specifikationer för storskaliga geodata där en preliminär nationell specifikation för höjddata ska tas fram. För mer information om projektet se: https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationella-geodata/

1.
Jag är verksam inom
Den här frågan är obligatorisk
2.
Jag har yrkesroll:
Den här frågan är obligatorisk
3.
Användning - jag använder höjddata i följande syfte (flera alternativ möjliga):
Den här frågan är obligatorisk
4.
Datakälla- jag använder (flera alternativ möjliga):
Den här frågan är obligatorisk
5.
Förädling av höjddata (flera alternativ möjliga):
Den här frågan är obligatorisk
6.

 Höjdmodellstyp (flera alternativ möjliga):

För definition av höjdmodellstyperna se avsnitt 2.3.5  i HMK – Höjddata 2017

Den här frågan är obligatorisk
7.

Datastruktur – jag använder höjddata i form av (flera alternativ möjliga):

För information om datastrukturerna se avsnitt 2.3.2 i HMK – Höjddata 2017

Den här frågan är obligatorisk
8.

Detaljeringsgrad – jag använder höjddata med följande geometriska upplösning:

För mer information se avsnitt 2.3.3 i HMK – Höjddata 2017 

Den här frågan är obligatorisk
9.

Specificera på en skala 1 - 10 hur viktiga alternativen nedan är vid din användning av höjddata.

1 = inte viktigt, 10 = mycket viktigt.

För att även få med en rangordning på hur viktiga alterantiven är går det inte ge samma svar på fler än 1 alternativ.

Förtydligande av alternativen:

Noggrann/detaljerad - I min användning av höjddata är det av stor vikt att höjdmodellen representerar verkligheten så långt som möjligt – dvs hög noggrannhet (låg lägesosäkerhet) och hög detaljeringsgrad.

Plana ytor - I min användning av höjddata är det av stor vikt att det är snyggt (plana ytor, inte brusigt).

Prestanda - I min användning av höjddata är det av stor vikt att det är optimerat för prestanda vid visualisering (går snabbt att panorera och zooma, kan användas i mobila enheter).

 12345678910
Noggrann/detaljerad
Plana ytor
Prestanda
10.
Jag är gärna med på en workshop för att ge ytterligare input till arbetet med nationell specifikation för höjddata
Den här frågan är obligatorisk