Besöksanalys Botaniska trädgården, Lunds universitet

Botaniska trädgården står inför stora förändringar. Palmhuset byggs om och vi får både utställningslokal, undervisningssal och ny butik. Därför är vi intresserade av att undersöka vad våra besökare uppskattar med oss och vad vi kan göra anorlunda och bättre.

Vi hoppas på din medverkan.

 

 

1.
Hur ofta besöker du Botaniska trädgården?
2.
Vilken är den främsta anledningen till ditt besök?
3.
Har du någon gång tagit del av någon av våra programlagda aktiviteter?
4.
Vad skulle du säga om Botaniska trädgården om någon frågar dig?
5.
Vad uppskattar du mest med Botaniska trädgården?
6.
Vad vill du absolut inte att Botaniska trädgården ska sluta göra? Nämn gärna flera saker.
7.
Nämn en sak som Botaniska trädgården kan bli bättre på. 
8.
Finns det någon annan inom eller utanför vår bransch som vi har något att lära av?
9.
Skulle du vara intresserad av utökade öppettider i växthuset?
10.
Skulle du vara intresserad av kvällsaktiviteter i Botaniska trädgården, tex visningar eller föreläsningar?
11.
Har du besökt ButikBotan? Om ja, vad var bra och vad var dåligt?
12.
Har du någonsin besökt Botaniska trädgårdens hemsida? Om ja, vad var bra och vad var dåligt?
13.
Följer du Botaniska trädgården i sociala medier?
14.
Någonting annat du vill förmedla till Botaniska trädgården? Ordet är fritt.
15.
Kön
16.
Ålder
17.
Hemort, ange postnummer