Om vår möteskultur

Med denna enkät undersöker vi hur du möts och samverkar i din organisation.

Möten utgör en central och stor del av vårt arbete och det är därför viktigt att våra möten känns relevanta,
är effektiva och att de bidrar till ett bra arbetsklimat.

En stor del av vår samverkan är nu digital eller i hybridformat, vilket ger oss nya möjligheter men som också innebär utmaningar.

Resultaten från undersökningen hjälper din myndighet att bättre förstå er möteskultur och ger er ett värdefullt underlag,
specifikt för just er myndighet, i arbetet med att vidareutveckla era möten och er samverkan.

Därför är ditt svar och dina synpunkter viktiga.   

Enkätundersökningen görs i samarbete med REMM på Trafikverket och med Lunds universitet. 

Stort tack för din tid!  

 

Christer Strömberg, uppdragsledare för REMM på Trafikverket

Peter Arnfalk, forskare på Lunds Universitet 

Om enkäten

Enkäten är anonym. Obligatoriska frågor är markerade med *.

Det finns möjlighet att göra uppehåll i inmatningen på en och samma dator/enhet och sedan gå tillbaks och ändra inmatade svar,
fram till dess att enkäten skickas (men tryck inte på "Lämna enkät" - då försvinner svaren).
 
Vi ber dig skicka endast ett enkätsvar.

Du kan skriva ut och/eller skapa en PDF av ditt eget enkätsvar när du har besvarat enkäten. 
 
Enkätverktyget SUNET Survey är en molntjänst. Servern står i Växjö.

Datatrafiken mellan klient och server är krypterad (om https är aktiverat).
Systemet uppfyller GDPR. Personuppgiftsbiträdesavtal finns.

För frågor angående enkäten kontakta Peter Arnfalk: peter.arnfalk@iiiee.lu.se

För mer information om REMM: https://www.remm.se/

1.
Jag samtycker till att delta i undersökningen: *
Den här frågan är obligatorisk