Om resor i tjänsten

Med denna enkät undersöker vi våra resor i tjänsten. Enkätundersökningen är en del av vårt hållbarhetsarbete och görs i samarbete med Trafikverket och Lunds universitet.

Stort tack för din tid!  

 

Christer Strömberg, uppdragsledare för REMM på Trafikverket

Peter Arnfalk, forskare på Lunds universitet 

Om enkäten

Enkäten är anonym. Obligatoriska frågor är markerade med *. Det finns möjlighet att göra uppehåll i inmatningen på en och samma dator/enhet och sedan gå tillbaka och ändra inmatade svar, fram tills dess att enkäten skickas (men tryck inte på "Lämna enkät" - då försvinner svaren).
 
Vi ber dig skicka endast ett enkätsvar. Du kan skriva ut och/eller skapa en PDF av ditt eget enkätsvar när du har besvarat enkäten. 
 
Enkätverktyget SUNET Survey är en molntjänst. Servern finns i Växjö.
Datatrafiken mellan klient och server är krypterad (om https är aktiverat).
Systemet uppfyller GDPR. Personuppgiftsbiträdesavtal finns.

För frågor angående enkäten kontakta Peter Arnfalk: peter.arnfalk@iiiee.lu.se
För mer information om REMM: https://www.remm.se/

1.
Jag samtycker att delta i undersökningen. *
Den här frågan är obligatorisk